روشی برای نامرئی کردن

آیا نکات فیزیکی ای که پایه ی داستان علمی-تخیلی “مرد نامرئی” را تشکیل داده است درست می باشد؟ بی شک بلی. در یک محیط شفاف، وقتی اختلاف بین ضریب شکست ها کمتر از ۵ درصد باشد، هر جسم شفافی نامرئی می شود. ده سال پس از انتشار مرد نامرئی ولز، پرفسورآلمانی اشپالته هلتز، استاد تشریح، فکر ولز را -البته نه در مورد موجودات زنده، بلکه در مورد نمونه های مرده و آماده شده- عملی ساخت. امروزه در بیشتر موزه ها می توان این نمونه های شفاف شده ی اعضای حیوانات و یا حتی حیوان کامل را مشاهده نمود. شیوه ای که در سال ۱۹۱۱ به وسیله ی پرفسور اشپالته هلتز برای ایجاد این نوع شفافیت ها به کار رفت به طور خلاصه از این قرار است:

ابتدا عضو را عمل می آورند، می شویند و بی رنگ می کنند. سپس آن را به سیلسیلات دو متیل، که مایعی بی رنگ است و ضریب شکست نور در آن زیاد می باشد، آغشته می نمایند. پس از اینکه نمونه های موش یا ماهی یا اعضای مختلف بدن بدین شکل آماده شد، آن ها را در شیشه هایی که از همین مایع پر شده است قرار می دهند. البته در اینجا هدف شفافیت کامل نیست، چون در این صورت نمونه به کلی نامرئی می شود و دیگر به کار تشریح نمی خورد. ولی اگربخواهیم می توانیم به شفافیت کامل هم برسیم. طبیعی است که این کار با رویای ولز که می خواهد انسان زنده را آنقدر شفاف کند که به یکباره نامرئی شود، خیلی فاصله دارد. چون در آنجا ابتدا ما باید بتوانیم بافت زنده را با این مایع شفاف کننده به عمل آوریم و عضو را ازانجام وظایف خود باز نداریم. نمونه های پرفسور اشپالته هلتز شفافند ولی نامرئی نیستند. آنها فقط وقتی نامرئی می شوند که در مایعی با ضریب شکست مناسبب قرار بگیرند و در هوا فقط وقتی می توانند نامرئی شوند که ضریب شکست نور آنها برابرضریب با ضریب شکست نور درهوا باشد، کاری که ما هنوز قادر به انجامش نیستیم.

موجود زنده ی شفاف
موجود زنده ی شفاف
موجود زنده ی شفاف
موجود زنده ی شفاف
موجود زنده ی شفاف
موجود زنده ی شفاف
موجود زنده ی شفاف
موجود زنده ی شفاف
موجود زنده ی شفاف
موجود زنده ی شفاف
موجود زنده ی شفاف
موجود زنده ی شفاف

ولی موقتاً فرض می کنیم که با گذشت زمان موفق به انجام این امر بشویم و در نتیجه رویای نویسنده ی انگلیسی تحقق یابد. ولز چنین شرایطی را چنان همه جانبه بررسی کرده است که انسان نمی تواند به او و نظریه اش که می گوید مرد نامرئی باید مقتدرترین موجود روی زمین باشد، ایمان نیاورد. ولی در حقیقت این نظر به کلی خطاست. نکته ای وجود دارد که نویسنده ی زیرک مرد نامرئی به آن توجه نکرده است.

امتیاز دهید: ستاره ی سمت راست یعنی یک امتیاز و ستاره ی سمت چپ یعنی پنج امتیاز.
[تعداد: 3 میانگین: 5]
ارتقاء کسب و کار شما

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید