نخستین کژانگاشتی که در دسته ی روشنایی و کنتراست به آن اشاره می کنیم، کژانگاشت معروف توری هِرمان است:

خطای دید توری هرمان
خطای دید توری هرمان

به جز تقاطعی که مستقیما به آن می نگرید، در سایر تقاطع ها تکه های تاریکی دیده می شود.

خطای دید توری هرمان
خطای دید توری هرمان

می توان این اثر را به طور نسبتا ضعیفی در میان کلمات یک کتاب نیز دید.
در پاییین یک توجیه کلاسیک را برای این کژانگاشت آورده ایم اگرچه در کژانگاشت بعدی آن را به نحو قانع کننده ای رد خواهیم کرد.

توجیه کلاسیک:

۱- چرا ما تکه های تاریک را می بینیم؟

سلول عصبی شبکیه ای مرکزی
سلول عصبی شبکیه ای مرکزی

به سمت چپ شکل بالا توجه کنید و یک سلول عصبی شبکیه ای مرکزی را در نظر بگیرید. میدان موثر آن با دایره ی قرمز رنگی نشان داده شده است. چنانچه با نگاه تصادفی به توری، سلول عصبی -که مرکز آن (+) است- در در یک تقاطع (بالا سمت چپ) قرار گرفته باشد، چهار تکه ی روشن بازدارنده آن را در برمی گیرد؛ اما سلول عصبی واقع درخیابان (پایین سمت چپ)، تنها دو تکه ی روشن بازدارنده دارد و بنا بر این، نسبت به سلول واقع در تقاطع، دارای نرخ رشد بیشتری است. که این در سال ۱۹۶۰ توسط بأومگارتنر در شهر فرایبرک اندازه گیری شد:

نمودار اندازه گیری شده
نمودار اندازه گیری شده

۲- چرا وقتی مستقیما به تکه های تاریک می نگریم آن ها نمی بینیم؟

زیرا وقتی به سلول های واقع در تقاطع ها توجه می کنیم، میدان های موثر در سلول ها بسیار کوچکتر است (دایره های کوچک قرمز رنگ در سمت راست شکل اول). با وجود این میدان های موثر کوچک، اینکه آیا آن ها در تقاطع ها باشند و یا نباشند به روشنی اهمیتی ندارد.

۳- چرا توجیه کلاسیک با وجود اینکه بسیار قانع کننده به نظر می رسد و در بسیاری از کتاب ها وجود دارد، تمام داستان نیست؟
ادامه را برای رد توجیه کلاسیک ببینید…

توری هرمان، خَمش

توری هرمان با حالت خمش
توری هرمان با حالت خمش
توری هرمان با حالت خمش
توری هرمان با حالت خمش

در بالا کژانگاشت معروف توری هرمان را با پیچشی جدید می بینید. هنگامی که خط های توری راست هستند، به جز تقاطعی که مستقیما به آن می نگرید، در سایر تقاطع ها تکه های تاریکی ظاهر می شود. اما وقتی خیابان ها خمیده باشند تکه های تاریک ناپدید می گردد.

توضیح:

این برهان مبتنی بر همکاری ای. سی. وی. پی ۲۰۰۴ توسط جینوز جیر و سایرین ارائه شده است.

چنانچه با توجیه کلاسیک توری هرمان آشنا باشید برایتان روشن خواهد بود که این برهان، توجیه کلاسیک را فورا ابطال می کند. چه خیابان ها خمیده و یا راست باشند تکه های بازدارنده باید  تاثیریکسانی را اعمال کنند.

هرگز توجیه میدان موثر کافی نیست. زیرا شکنج (Convolution) همراه با میدان موثر در مورد هر تصویر شبکیه ای اتفاق می افتد و به هر حال باید با برطرف کردن شکنج مغزی از میان برود. مسئله ی ویژه ای که در مورد توری هرمان وجود دارد، نا کامی این برطرف کردن شکنج است.

امتیاز دهید: ستاره ی سمت راست یعنی یک امتیاز و ستاره ی سمت چپ یعنی پنج امتیاز.
[تعداد: 2 میانگین: 5]
ارتقاء کسب و کار شما

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید