خطای دید دیوار کافه
خطای دید دیوار کافه

در بالا، کاشی ها ی سیاه و سفید به صورت نیم چین در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و درزها (خطوط افقی میان کاشی ها) به صورت شیب دار یکی در میان رو به بالا و رو به پایین نمایان می شود و این احساس به دست می آید که کاشی ها گوه ای شکل هستند. اما اگر چیدمان کاشی ها به ردیف و یا شطرنجی باشد، معلوم می گردد که خطوط در حقیقت موازی و تمام کاشی ها کاملا مربع و هم اندازه اند. پس چنانچه ردیف ها یکی در میان در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند، این کژانگاشت پیوسته نمایان و پنهان خواهد شد.

خطای دید دیوار کافه
خطای دید دیوار کافه
خطای دید دیوار کافه
خطای دید دیوار کافه

خاستگاه:

کژانگاشت دیوار کافه برای نخستین بار در سال ۱۹۷۹ توسط ریچارد ال. گرگری و پریسیلا هرد گزارش شد. یکی از کارکنان آزمایشگاه گرگری اطلاع داد که نمای کافه ای واقع در خیابان مایکل هیل در بریستول انگلستان به سرامیک های سیاه و سفید آراسته است. درزهای میان کاشی ها نمایان بود و کاشی ها به صورت نیم چین در کنار یکدیگر قرار داشت.

توضیح:

این کژانگاشت حاکی از اثر برخی از پردازش های ساده ی تصویری در شبکیه ی چشم به همراه برخی از پردازش های پیچیده در سلول های بخش قشایی مخطط مغز می باشد. تصویر ورودی درابتدا توسط  عملگر محاط مرکزی شبکیه، فیلتر می شود. شیب ظاهری خطوط درزها، به دلیل سلول های ساده ی حساس به جهتگیری بخش قشایی مخطط مغز می باشد. سلول ها برای تفسیر باند های مورب ساخته شده توسط شبکیه ی چشم به یک خط پیوسته ی واحد که در جهت باندهای مورب شیب دارد، با یکدیگر برهم کنش می کنند.

امتیاز دهید: ستاره ی سمت راست یعنی یک امتیاز و ستاره ی سمت چپ یعنی پنج امتیاز.
[تعداد: 5 میانگین: 5]
ارتقاء کسب و کار شما

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید